Ida Obolo

Namun̄ eji

Obolo Language and Bible Translation Organisation (OLBTO)

Agwut Obolo

(Ngo Postal Agency)

Andoni LGA Rivers State

Nigeria

ÌMAN̄ OKPỌK-ETIP: +2348139021741, +2348139209486, +2348160429709

Imeli: info@obololanguage.org

Akpatan̄ Etip:www.obololanguage.org

Keme kpọ iman̄ ikpoko kiji.

Agọọk Uwu Ikwaan̄ Kiji me:

Okorombokho

Eastern Obolo LGA

Akwa Ibom State

Nigeria