Ida Obolo

Iman̄ Kiji:

Iman̄ kiji me uwu ikpoko ire eyi:

  • UWU-IKPOKO: GUARANTEE TRUST BANK PLC
  • ERIEEN̄: OBOLO LANGUAGE AND BIBLE TRANSLATION ORGANISATION.
  • ÌMAN̄ IFUK: 0038671363.

OR

  • UWU-IKPOKO: FIRST BANK PLC
  • ERIEEN̄: OBOLO LANGUAGE AND BIBLE TRANSLATION ORGANISATION.
  • ÌMAN̄ IFUK: 2027546167.

Soso, nye lek ria ntap-ubọk kwun̄ jet eji.